ข่าวชาวค่าย

 

 

พิธีเทียน รับขวัญน้องค่าย

โรงเรียนปัญญาวิทยา
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
28 - 30 ต.ค. 56
( ภาพกิจรรม , วิดีโอ )
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พัทยา
24 - 26 ต.ค. 56
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
ร.ร.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๑๔ - ๑๖ ต.ค. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ IMI
ค่ายกลุ่มสัมพันธ์อนุรักษ์ฯ
๙ - ๑๑ ต.ค. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
๗ - ๙ ต.ค. ๕๖
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๐
๖ - ๗ ต.ค. ๕๖
( ภาพกิจกรรม )
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม.
๒ - ๔ ต.ค. ๕๖
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
โรงเรียนปทุมคงคา กทม.
๓๐ ก.ย. - ๑ ต.ค.๕๖
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
เทศบาลนครสวรรค์
โครงการครอบครัวต้านภัยยาเสพติด 
๒๑ - ๒๒ ก.ย. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๖ - ๒๗ ก.ย. ๕๖
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
ร.ร.ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๑๑ - ๑๓ ก.ย.๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

ร.ร.กรุงเทพการบัญชี กทม.
๕ - ๗ ก.ย. ๕๖
กิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

กศน.บางเขน
๓๐ ส.ค.-๑ ก.ย.๕๖
กิจกรรมสานสัมพันธ์
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
ร.ร.อิสลามสันติชน กทม.
๒๘ - ๓๐ ส.ค.๕๖
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
๑๕ - ๑๗ ส.ค. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
เทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี
ค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
๘ - ๙ ส.ค. ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

 

อบต.ดงขวาง จ.นครพนม
ค่ายดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ
๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
กลุ่ม ร.ร.เขตสวนหลวง กทม.
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
๒๔ - ๒๖ ก.ค. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

 

ร.ร.วัดบึงทองหลาง กทม.
ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
๑๗ - ๑๙ ก.ค.๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

ม.เคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ค่ายสานสัมพันธ์
๑๕ - ๑๖ ก.ค.๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

 

อบต.ตาพระยา สระแก้ว
ค่ายฝึกอบรมทบทวน
๑๐ - ๑๒ ก.ค. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
ร.ร.ลำปลายมาศ
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

 

มทร.พระนคร
กิจกรรมรับน้องบริหารรุ่นใหม่
๒๙ช มิถันายน ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม )
ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี
ค่ายกลุ่มสัมพันธ์
๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

 

ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
จ.อุบลราชธานี
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
กลุ่มห้องเรียนพิเศษภาคกลางตอนล่าง
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )

 

อปพร.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ค่ายทบทวน อปพร.
๑๐ - ๑๑ มิ.ย.๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )
บ.เจอเนอรอนต์ มอเตอร์
ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ภาวะผู้นำ
๑ - ๒ มิ.ย. ๕๖
( ภาพกิจกรรม , วิดีโอ )