ติดต่อค่าย

ติดต่อพูดคุยที่ เบอร์โทรศัพท์  085 - 2398590 ,  085 - 4298514
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

-  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

-  ตารางกิจกรรมการฝึก

-  โหลดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการทำกิจกรรม

-   รายการอาหาร

-  การปฏิบัติและการเตรียมตัว

-  ตัวอย่างภาพกิจกรรม

-  ตัวอย่างวิดีโอ กิจกรรมมบางส่วน

-  คิดต่อทำกิจกรรม

 

 

 


ค่าวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

- ตารางกิจกรรมการฝึก

- แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน

-  รายการอาหาร

-  การปฏิบัติและการเตรียมตัว

-  ตัวอย่างภาพกิจกรรม

-  ตัวอย่างวิดีโอกิจกรรมบางส่วน

-  ติดต่อทำกิจกรรม

 

 

 


 


 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดู ตัวอย่างเกียรติบัตร