ภาพกิจกรรมค่ายต่าง ข่าวชาวค่าย อยู่ ด้านล่างข่าวกองพันนะครับ

ข่าวกองพัน
ข่าวชาวค่าย เว็บบอร์ดจรสีห์แคมป์


เปิดจองเข้าค่ายลูกเสือฯ , ค่ายวิทยาศาตร์, ค่ายอนุรักสิ่งแวดล้อม , ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ และค่ายต่างๆ ได้ตั้งวันนี้เป็นต้นไปครับ     ( ติดต่อจัดค่าย )


ยังไม่ม่ภาพข่าว ยังไม่มีภาพข่าว

 

ยังไม่มีภาพข่าว ยังไม่มีภาพข่าว

 

ยังไม่มีภาพข่าว ยังไม่มีภาพข่าว

 

ยังไม่มีภาพข่าว
ยังไม่มีภาพข่าว

 

ยังไม่มีข่าว ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับคณะ
โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ ๒๐
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก
และเพาะกาย กีฬาภายใน นย.
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
ข้าราชการและพลทหาร
ร่วมกับเยาวชนบ้านบึง
ปลูกป่าวันแม่ฯ
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

กีฬาสานสัมพันธ์ AAV.
๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม)
ตรวจความพร้อมของรถ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
(ดูภาพข่าวเพิ่มเติม)

 

ฝึกร่วม กองทัพไทย ๕๖
๒๘ มิถุนายน ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
CARAT 2013
๓ - ๑๒ มิถุนายน ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

ทดสอบร่างกายประจำเดือน
๑๙ มิถุนายน ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
สนับสนุนการฝึกทหารเสือฯ
๖ มิ.ย.๕๖
( ดูภาพข่าวพิ่มเติม )

 

ภาพบางส่วน
วันคล้ายวันสถาปนากองพันฯ
๖ มิ.ย. ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
ให้การต้อนรับ
เสธ.ทร.ตรวจเยี่ยม
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

ภาพการออกทหารใหม่
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
ต้อนรับคณะพัฒนสัมพันธ์
กองทัพเรือ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

๔ เม.ย. ๒๕๕๖
ต้อนรับคณะเยาวชน
สมานฉันท์กองทัพเรือ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
๒ เมษายน ๒๕๕๖
สนับสนุนรถสะเทินน้ำสะเทินบก
ในการฝึกนักเรียนจ่านาวิกโยธิน
รุ่นที่ ๕๖ ชั้นปีที่ ๒
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ต้อนรับคณะสานใจไทยสู่ใจใต้
๑ เมษายน ๒๕๕๖
( ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม )

ผู้บังคับกองพัน
ร่วมพิธี ที่กองพลนาวิกโยธิน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองพลนาวิกโยธิน
๑ เมษายน ๒๕๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )


 

วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า
๓๑ มี.ค.๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
ฝึก ทร .๕๖
ปลายเดือนมีนาคม ๕๖ 
(ดูภาพข่าวเพิ่มเติม)

 

ร.ด.ปี ๕ ศึกษาดูงาน
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
(ดูภาพข่าวเพิ่มเติม)
สมานฉันท์กองทัพเรือ๕๖
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
(ดูภาพข่าวเพิ่มเติม)

 

ทดสอบร่างกายประจำปี๕๖
ที่กองพลนาวิกโยธิน
๒๐ มีนาคม ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

ภาพการแถวรวม
ระหว่างไทย - อเมริกา
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )


 

๒๒ ก.พ. ๕๖
มอบของที่ระลึก ระหว่าง ไทย - อเมริกา
ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๓
( ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม )
๒๒ ก.พ.๕๖
กรมการขนส่งทหารเรือ
ทำการสอบใบอนุญาตฯรถสาย
ให้กับข้าราชการกองพันฯ
( ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม )

 

การฝึกยุทธวิธียานเกราะ
ในการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์
ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก
๒๐ ก.พ.๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างไทย - สหรัฐ
ในการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์
๑๗ - ๒๐ ก.พ. ๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

การฝึกปฏิบัติการโจมตี
สะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธิน
ไทย - สหรัฐ ที่หาดยาว
๑๓ -๑๔ ก.พ. ๕๖
( ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม )
ผบ.พัน.รนบ.ฯตรวจสภาพ
ความพร้อมของรถก่อนการฝึก
คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๓
๑๓ ก.พ.๕๖
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

ผบ.ร้อย.บก.พัน.รนบ.ฯ
พร้อมนายทหาร
มอบของและอวยพร
ผู้บังคับกองพันเนื่องในวันปีใหม่
( ดูข่าวนี้เพิ่มเติม )
ผู้บังคับกองพันอ่านสาร
วันพระเจ้าตากสินมหาราช
( ดูข่าวนี้เพิ่มเติม )

 

ผบ.นย.ตรวจดู
รถ BTR และ รถ AAV.
( ดูข่าวนี้เพิ่มเติม )
งานปีใหม่กองพัน
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

เปิดการฝึกทหารใหม่
ผลัด ๒/๕๕
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
คณะ ป. โท จาก ม.รามฯ
ศึกษาดูงาน และนั่งรถ
สะเทินน้ำสะเทินบก
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

๓ ธ.ค.๕๕
พัฒนาหน่วย และชุมชน
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
ผบ.พันฯ และ ภรรยา
พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการกองพัน
ไปตักบาตรที่ นย. เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติฯ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

คณะ นายทหารใหม่
ชั้น ป.บัณฑิต ศึกษาดูงาน
และนั่งรถสะเทินน้ำสะเทินบก
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
๑ ธันวาคม ๕๕
ผู้บังคับกองพัน เป็นประธาน
ในการจัดประชุมข้าราชการ
ของกองพันขึ้น ที่ร้อย.บก.ฯ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

ให้การสนับสนุนจัดแสดง
ยุทโธปกรณ์ของนาวิกโยธิน
ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม)
20 พ.ย.55
สนับสนุนการฝึก การยกพลขึ้นบก
ของกองเรือยกพลฯ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติมที่นี่ )

 

ดูภาพข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม  ย้อนหลัง ( คลิก )

 

๒๙ ต.ค.๕๕
ผบ.พันพร้อมนายทหารของกองพัน
ร่วบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์
ภายในกองพัน 
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

๒๙ ต.ค. ๕๕
ทหารใหม่เตรียมการฝึก
เป็นหน่วยเบื้องต้น 
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

 

ฝึกทหารใหม่ผลัด ๑/๒๕๕๖ (๑)
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
อุบัติเหตุหน้ากองพัน
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ
บริเวณหน้ากองพัน
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๕
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

 

สหรัฐลงตรวจพื้นที่ภายในกองพัน
เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการฝึก
คอบร้าโกลด์
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
สนับสนุนการถ่ายทำสารคดี
สะพานเดินเรือ
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
พิธีส่งมอบหน้าที่
ผู้บังคับกองพัน 
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
๓ ก.ย.๕๕ ช่างเย็น
ร.อ.นนทมงคล เทือกพุดซา
ต้อรับคณะ ดาราจากช่อง ๓
แทนผู้บังคับกองพันฯ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

รถสะเทิน้ำสะเทินบก
สนับสนุนการฝึกหลักสูตร
ชั้นนายเรือ นย. ร่วมกับ
ร.ล.อ่างทอง เป็นครั้งแรก
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
ปลุกป่าเทิดพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ี ๑๖ ส.ค.๕๕
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

๙ ส.ค. ๕๕
กีฬาภายใน นย. ประจำปี ๕๕
สนามกีฬายกน้ำหนักชั่วคราว เอเอวี
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )
๙. ส.ค. ๕๕
ต้อนรับคณะจากโครงการ
สานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของหองทัพเรือ
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

24 ก.ค. 2555
ข้าราชการประจำรถเอเอวี ทดสอบ
สมรรถภาพความรู้ มาตราฐานกองพัน
( อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม )
18 ก.ค. 2555
ผู้บังคับกองพัน และนายทหารของกองพัน
ทำพิธีประดับยศเรือโท ให้กับ
ร.ต.สุภาพ  นนทวงศ์ ที่อาคารสุจิตต์
( อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม )

 


๑๓ ก.ค.๕๕
ฝึกร่วมกองทัพไทย ๓ เหล่าทัพ
หาดยาว สัตหีบ จ.ชลบุรี
( ภาพข่าวเพิ่มเติม , วิดีโอ )
น.อ.วัชรา พวงไสว รอง ผบ.พล.นย.
เดินทางตรวจการทดสอบรถเอเอวี
จากบริษัทชัยเสรี บริเวณหาดขลอด
( ภาพข่าวเพิ่มเติมวิดีโอ )

 


๓ ก.ค.๕๕
การฝึก กองเรือยกพลฯของนายทหาร
สนับสนุนการฝึกให้กับกองเรือยกพลฯ
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

๒ ก.ค.๕๕
ร.อ.ปรีชา ฉ้วนกลิ่น นกพ.พัน.รนบ.ฯ
จัดสัมนาการจัดการความรู้
ณ ห้องประชุม
อาคารสุจิตต์ ของกองพัน 
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 


 

๒๘ มิ.ย. ๕๕
น.ต.คมสัน ท้วมพงษ์ ผบ.ร้อย.บก.พัน.รนบ.ฯ
อ่านสารจาก ผบ.นย. เนื่องในวัน
ทหารนาวิกโยธิน
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
๒๗ มิ.ย.๕๕
พล.ร.ต.นิเวช บุตรศรี ผบ.พล.นย.และคณะ
ชมการฝึกหน่วยลาดตะเวนยานยนต์
ด้วยรถ BTR
ณ สนามทดสอบรถของกองพัน 
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

 

บริษัทชัยเสรี ส่งมอบรถ ชุดแรก
จำนวน ๒ คัน มาให้คณะกรรมการ
ของกองพันตรวจสอบหลังจาก
เข้าปรนนิบัติบำรุงตามวงรอบ
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
๒๗ มิ.ย.๕๕
ข้าราชการและพลทหารร่วมกัน
พัฒนาหน่วยเนื่องในวัน
ทหารนาวิกโยธิน
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

การจัดการความรู้ประจำเดือนมิถุนายน
จัดห้องเรียนให้ความรู้แก่ข้าราชการ
ภายในกองพัน
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
๑๑ - ๒๔ มิ.ย. ๕๕
ฝึกเบื้องสูงประจำปีของกองพัน
เดินทางไกลและยิงอาวุธต่างๆของหน่วย
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

ช่วงเย็นของวันที่ ๗ มิถุนายน ๕๕ 
ข้าราชการกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก
ร่วมงานเลี้ยง วันคล้ายวันสถาปนา 
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

เช้าวันที่ ๗ มิถุนายน ๕๕
ผบ.พัน.รนบ.ฯ นำข้าราชการและพลทหาร
ร่วมทำบุญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาฯ 
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

 


 

ภาพการฝึก CARAT 2012
22 พ.ค. 55 ซ้อมใหญ่การยกพลขึ้นบก
ณ หาดยาว จ.ชลบุรี
( ภาพข่าวเพิ่มเติม ) (ภาพการฝึกในวันจริง)
18 พ.ค. 55 นร.นายร้อยตำรวจ
ศึกษาดูงาน รถสะเทินน้ำสะเทินบก
และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
ณ หาดขลอด
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )

 

ผบ.พัน.รนบ.ฯ อ่านสารจาก ผบ.ทร.
เนื่องในวันอาภากร ณ ห้องประชุม ร้อย.บก.ฯ
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๕
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )
ภาพการฝึกร่วมไทย - สหรัฐ CARAT 2012
ภาพการฝึกในวันที่ ๑๖ - ๑๘ พ.ค. ๕๕
( ภาพข่าวเพิ่มเติม )


 

 

สนับสนุนการฝึก ให้กับ นย.ที่จะไปร่วมการ
ฝึกผสม ไทย - จีน
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๕
( ดูภาพข่าวเพิ่มเติม )

ภาพการรับทหารใหม่
ผลัดที่ ๓ / ๕๕  ณ ร้อย บก.พัน.รนบ.
(ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม)

 

การฝึกทบทวนระเบียบวินัยประจำสัปดาห์
ให้กับข้าราชการและพลทหาร
จะทำการทบทวนหลังแถวใหญ่ ทุกสัปดาห์
(ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม)
เมื่อวัน....
กองพันสนับสนุน รถสะเทินน้ำสะเทินบก
ในการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
ให้กับหลักสูตรนักเรียนพันจ่า
(ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม)

 

การฝึกทบทวนยิงอาวุธของข้าราชการและทหาร
ในการช่วงฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน่วย ประจำปี
(ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม)

ภาพการฝึกภาคสนาม
ในช่วงการฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน่วยประจำปี
(ดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม)

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๕
กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก ส่งรถ AAV P.7
เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึก ทร.55
(อ่านข่าวและดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่)
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๕ บริเวณหาดขลอด
ของกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก
รถสะเทินน้ำสะเทินบกของนาวิกโยธินสหรัฐ
เดินทางกลับขึ้นสู่เรือ หลังเสร็จสิ้นการฝึก
คอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา
( ดูข่าวและภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ )

 

รถสะเทินน้ำสะเทินบกของนาวิกโยธินไทย
ฝึกการขึ้นสู่เรือของสหรัฐอเมริกา
(ดูข่าวและภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่)
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๕
นาวิกโยธินสหรัฐ ทำการฝึกยกพลขึ้นบก
ร่วมกับนาวิกโยธินไทย
บริเวณหาดขลอด ของกองพัน
(ดูข่าวแลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้)

 

การฝึกคอบร้าโกลด์ 2012ที่มีการฝึกร่วมกัน
เป็นประจำทุกปี โดยในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๕
ทำการฝึกยกพลขึ้นบกที่บริเวณ
หาดยาว จ.ชลบุรี
ร่วมกับหลายมิตรประเทศ ที่ร่วมฝึก
(ดูข่าวและภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่)

วิดีโอเการฝึกร่วม คอบร้าโกลด์ 2012
( ชมวิดีโอภาพการฝึก คลิก )

ดูภาพข่าวต่างๆ ย้อนหลัง คลิกที่นี่


 

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๕๕
กองพันส่งรถเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ
( ข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติม )
แสดงโชว์และแสดงสมรรถนะ
ของรถสะเทินน้ำสะเทินบก ให้คณะต่างๆ
ได้เห็นขีดความสามารถของ กองทัพเรือ
( อ่านและดูภาพข่าวนี้เพิ่มเติม )


งานปีใหม่กองพัน ในช่วงเช้า
ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๔
มีการแข่งขัน กีฬาต่างๆภายในหน่วย
โดยมีผู้บังคับกองพัน ร่วมให้เกียรติแข่งขัน
และเป็นประธานในการเปิด
( ข่าว และ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม )
งานปีใหม่กองพัน ในช่วงบ่าย
ผู้บังคับกองพัน มอบรางวัลและของที่ระลึก
พร้อมจัดงานเลี้ยง หลังการแข่งขันกีฬา
( ข่าวและภาพกิจกรรมเพิ่มเติม )